Gucci Black Leather Framed GG Belt (3.8cm)

Giá: 400.000₫

★ Chiều cao : 3.8 cm ★ Độ dài khoảng 95~105cm ★ Chất liệu da bò / Sản phẩm không kèm box

Mã sản phẩm

TL6119

204 203

★ Chiều cao : 3.8 cm  ★ Độ dài khoảng 95~105cm

Chất liệu da bò / Sản phẩm không kèm box

 

Chưa có nội dung