Givenchy G Logo Buckle Belt (3cm)

Giá: 300.000₫

★ Chiều cao : 3cm ★ Độ dài khoảng 95~105cm ★ Chất liệu da bò / Sản phẩm không kèm box

Mã sản phẩm

TL6135

★ Chiều cao : 3cm  ★ Độ dài khoảng 95~105cm

Chất liệu da bò / Sản phẩm không kèm box

 

66 65
Chưa có nội dung