Dior and Shaw Signature Gold Black Logo Buckle Belt (3.5cm)

Giá: 400.000₫

★ Chiều cao : 3.5 cm ★ Độ dài khoảng 95~105cm ★ Chất liệu da bò / Sản phẩm không kèm box

Mã sản phẩm

TL6144

★ Chiều cao : 3.5 cm  ★ Độ dài khoảng 95~105cm

Chất liệu da bò / Sản phẩm không kèm box

 

84 83
Chưa có nội dung