CC Buckle Faux Leather Belt (2.8cm)

Giá: 150.000₫

★ Chiều cao : 2.8 cm ★ Độ dài khoảng 95~105cm ★ Chất liệu Da tổng hợp / Sản phẩm không kèm box

Mã sản phẩm

TL6131

★ Chiều cao : 2.8 cm  ★ Độ dài khoảng 95~105cm

Chất liệu Da tổng hợp / Sản phẩm không kèm box

 

60 59
Chưa có nội dung